.

-10,00 zł

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy na egzamin wstępny 2021

Książka zawiera pytania testowe z aktów prawnych, z których pytania mogą pojawić się na I etapie egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2021 r.

Ponadto książka zawiera dokładne statystyki dotyczące pytań jakie pojawiły się w ubiegłych latach i liczne wskazówki.

W tym roku po raz pierwszy w książce zawarte będą opracowania kazusów egzaminacyjnych z lat 2009-2020.

179,00 zł
169,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka „Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy na egzamin wstępny 2021” jest jedyną pozycją na rynku, która uwzględnia wszystkie akty prawne, zawarte w wykazie z załącznika do Komunikatu nr 25/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 czerwca 2021 r., które są objęte zakresem I etapu egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2021 r.

Z każdego aktu prawnego przygotowany został zestaw pytań testowych - łącznie z 29 aktów prawnych opracowano ponad 8000 pytań. Do każdego pytania podana jest prawidłowa odpowiedź i podstawa prawna. Testy zostały przygotowane w oparciu o stan prawny na 1 lipca 2021 r.

Do każdego aktu prawnego zostały przygotowane statystyki prezentujące częstotliwość występowania pytań z danego aktu na egzaminach w latach 2009 - 2020 oraz wskazówki przydatne podczas nauki do egzaminu.

Jeżeli akt prawny uległ zmianom w ciągu ostatniego roku (od lipca 2020 do lipca 2021), podana jest także tabela z wykazem tych zmian i wskazaniem zmienionych lub dodanych przepisów. Często bowiem na egzaminach w minionych latach pojawiały się pytania z ostatnich nowelizacji, dlatego też kandydat na aplikację powinien podczas nauki zwrócić na nie szczególną uwagę.

W przypadku bardziej obszernych ustaw, z których pytania stosunkowo często pojawiały się na ubiegłorocznych egzaminach, przygotowano zestawienie pokazujące z których jednostek systematyzacyjnych (działów, rozdziałów itp.) najczęściej pojawiały się pytania. Ponadto wskazano także numery artykułów, na podstawie których co najmniej dwa razy padło pytanie na egzaminach w latach 2009 - 2020. Ma to na celu zwrócenie szczególnej uwagi na określone fragmenty ustaw i artykuły, z których pytania pojawiają się najczęściej.

W ostatnim rozdziale książki zaprezentowano wskazówki, jakimi należy się kierować przystępując do II etapu konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską. Przygotowano szczegółowe zestawienie zagadnień, które pojawiły się w kazusach egzaminacyjnych w latach 2009 - 2020. Zestawienie to zostało sporządzone w celu zwrócenia uwagi na najbardziej istotne kwestie pojawiające się na II części egzaminu. Następnie zaprezentowano i omówiono kazusy egzaminacyjne z lat 2009-2020.

Autorami książki są: Wojciech Bednarczyk - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Mateusz Korteweg - adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.