.

Nowości

Nowy
45,00 zł

Przedsprzedaż: wysyłka w dniu 18 października 2021

Publikacja „Kodeks postępowania karnego: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks postępowania karnego z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
45,00 zł

Przedsprzedaż: wysyłka w dniu 18 października 2021

Publikacja „Kodeks postępowania cywilnego: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
35,00 zł

Przedsprzedaż: wysyłka w dniu 18 października 2021

Publikacja „Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
35,00 zł

Publikacja „Prawo Unii Europejskiej: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
35,00 zł

Publikacja „Kodeks pracy: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks pracy z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
35,00 zł

Publikacja „Konstytucja RP i ustawy towarzyszące: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu Konstytucji RP, ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o Trybunale Stanu z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
45,00 zł

Publikacja „Kodeks spółek handlowych: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks cywilny z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki.

Nowy
35,00 zł

Publikacja „Kodeks karny: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks karny z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
45,00 zł

Publikacja „Kodeks cywilny: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks cywilny z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

Nowy
199,00 zł 209,00 zł

Książka „Aplikacja komornicza. Testy na egzamin wstępny 2021” w dwóch tomach zawiera pytania ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2021 roku, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Łącznie z 44 aktów prawnych opracowano ponad 9300 pytań.

Nowy
369,00 zł

Pakiet czterech książek na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2021 r. - dwutomowego zbioru aktów prawnych i dwutomowego zbioru testów.

Kupno pakietu to oszczędność 49 PLN w stosunku do ceny podstawowej ww. książek.

Książki uwzględniają wszystkie akty prawne znajdujące się w wykazie ze strony internetowej Ministra Sprawiedliwości, obowiązujące na egzaminie wstępnym w 2021 r.

Nowy
279,00 zł

Pakiet trzech książek na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2021 r. - dwutomowego zbioru aktów prawnych i skryptu.

Kupno pakietu to oszczędność 39 PLN w stosunku do ceny podstawowej ww. książek.

Książki uwzględniają wszystkie akty prawne znajdujące się w wykazie ze strony internetowej Ministra Sprawiedliwości, obowiązujące na egzaminie wstępnym w 2021 r.