.

-10,00 zł

Skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA. Zbiór orzecznictwa na egzamin

Publikacja została przygotowana dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego na adwokata lub radcę prawnego a także jako pomoc podczas kolokwiów na aplikacji radcowskiej. Zawiera fragmenty ponad 150 orzeczeń sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Książka została zaprojektowana w sposób umożliwiający znalezienie właściwego orzeczenia w jak najkrótszym czasie. 

139,00 zł
129,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Publikacja została przygotowana dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego na adwokata lub radcę prawnego a także jako pomoc podczas kolokwiów na aplikacji. Stanowi ona pomoc przy rozwiązywaniu zadania z części czwartej egzaminu zawodowego, dotyczącej prawa administracyjnego.

Książka zawiera fragmenty ponad 150 orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Fragmenty ww. orzeczeń zawierają rozważania sądów dotyczące konstruowania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, z wyszczególnieniem ważniejszych tez. Pominięte zostały kwestie materialnoprawne.

Książka została zaprojektowana w sposób umożliwiający odszukanie w warunkach egzaminacyjnych właściwego orzeczenia w jak najkrótszym czasie. Służy temu dokładny skorowidz, podział orzeczeń względem poszczególnych zagadnień oraz przyporządkowanie orzeczeń do określonych przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W celu jak najlepszej nawigacji w książce wprowadzono także zakładki na marginesach oraz opisy zagadnień na górze każdej strony (tzw. żywa pagina).

Cały zespół redakcyjny życzy zdającym jak najwięcej korzyści z niniejszej publikacji oraz osiągnięcia bardzo dobrego rezultatu na egzaminie.