.

Matura z WOS. Wypracowania maturalne

Wypracowania maturalne z wiedzy o społeczeństwie – 79 wypracowań zgodnych z kryteriami CKE!

Zbiór „Matura z WOS. Wypracowania maturalne” to 79 tekstów, ponad 150 źródeł, komentarze, słowniczki pojęć, notki biograficzne, listy dat i aktów prawnych

69,00 zł
Brutto
Ilość:

Wypracowania maturalne z WOS – 79 wypracowań zgodnych z kryteriami CKE!

Zbiór „Matura z WOS. Wypracowania maturalne” to:

  • 79 wypracowań uporządkowanych według działów: społeczeństwo, polityka, prawo i stosunki międzynarodowe;

  • każde wypracowanie opatrzone szczegółowymi komentarzami, wskazującymi istotne fragmenty i niezbędne części pracy, a także ułatwiającymi orientację w tekście;

  • analiza i interpretacja materiałów źródłowych – map, wykresów, zdjęć, tabel, rysunków, aktów prawnych, dokumentów, fragmentów prac naukowych, artykułów i tekstów publicystycznych;

  • bogaty materiał ilustracyjny – ponad 150 źródeł, w tym liczne źródła graficzne;

  • tematy dotykające współczesnych problemów społecznych, wyzwań globalnych, życia publicznego Polski, Europy i świata, a także najnowszych wydarzeń – m.in. postępów globalizacji i cyfryzacji, masowych migracji, bieżących konfliktów zbrojnych i pandemii COVID-19;

  • wiele nowych źródeł, które dotychczas nie występowały w zadaniach maturalnych – w tym materiały autorskie;

  • każde wypracowanie wzbogacone o słowniczek pojęć, listę istotnych dat, osób lub aktów prawnych.

Dołożono starań, aby wypracowania pod względem formalnym maksymalnie przypominały te, które występują w arkuszach CKE. Wszystkie wypracowania są oryginalne, stworzone od podstaw. Źródła zostały starannie wyselekcjonowane, m.in. spośród materiałów, z których CKE dotychczas nie korzystała. Dzięki temu zbiór jest odpowiednim narzędziem do ćwiczeń i weryfikacji postępów w nauce, a także doskonałym uzupełnieniem innych publikacji – pozwala doskonalić umiejętność pisania wypracowań oraz inspiruje do pogłębiania wiedzy.

Wydanie 1. – zbiór zawiera teksty obejmujące podstawy programowe dla liceum 3- i 4-letniego (poziom rozszerzony) do 2025 r.

Liczba stron: 385