.

-10,00 zł

Aplikacja radcowska i adwokacka. Testy na egzamin wstępny 2021. Tom I i II

Książka „Aplikacja radcowska i adwokacka. Testy na egzamin wstępny 2021” w dwóch tomach zawiera pytania ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską i adwokacką w 2021 roku, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Łącznie z 51 aktów prawnych opracowano ponad 10 000 pytań.

209,00 zł
199,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka „Aplikacja radcowska i adwokacka. Testy na egzamin wstępny 2021” w dwóch tomach zawiera wszystkie zawiera pytania ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską i adwokacką w 2021 roku, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z każdego aktu prawnego przygotowany został zestaw pytań testowych - łącznie z 51 aktów prawnych opracowano ponad 10 500 pytań. Do każdego pytania podana jest prawidłowa odpowiedź i podstawa prawna. 

Testy zostały przygotowane w oparciu o stan prawny na 1 czerwca 2021 roku, z uwzględnieniem zmian opublikowanych na 1 czerwca 2021 r., wchodzących w życie do dnia 30 września 2021 r., tj.:

– ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,

– ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,

– ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r., poz. 55), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,

– ustawy o o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1655), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,

– ustawy o o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,

– ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,

– ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 11), wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

– ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r., poz. 611), wchodzącej w życie z dniem 2 lipca 2021 r.

Do każdego aktu prawnego zostały przygotowane statystyki prezentujące częstotliwość występowania pytań z danego aktu na egzaminach w latach 2009 - 2020 oraz wskazówki przydatne podczas nauki do egzaminu.

Jeżeli akt prawny uległ zmianom w ciągu ostatniego roku (od lipca 2020 do czerwca 2021), podana jest także tabela z wykazem tych zmian i wskazaniem zmienionych lub dodanych przepisów. Często bowiem na egzaminach w minionych latach pojawiały się pytania z ostatnich nowelizacji, dlatego też kandydat na aplikację powinien podczas nauki zwrócić na nie szczególną uwagę.

W przypadku bardziej obszernych ustaw, z których pytania stosunkowo często pojawiały się na ubiegłorocznych egzaminach, przygotowano zestawienie pokazujące z których jednostek systematyzacyjnych (działów, rozdziałów itp.) najczęściej pojawiały się pytania. Ponadto wskazano także numery artykułów, na podstawie których co najmniej dwa razy padło pytanie na egzaminach w latach 2009 - 2020. Ma to na celu zwrócenie szczególnej uwagi na określone fragmenty ustaw i artykuły, z których pytania pojawiają się najczęściej.

Autorem książki jest Wojciech Bednarczyk - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Cały zespół redakcyjny życzy zdającym jak najwięcej korzyści z niniejszej publikacji oraz osiągnięcia bardzo dobrego rezultatu na egzaminie.