.

-10,00 zł

Aplikacja uzupełniająca sędziowska 2022 (skrypt z aktów prawnych)

Książka zawiera najważniejsze przepisy z aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w 2022 r. Publikacja zawiera zaznaczenia fragmentów aktów prawnych, będących podstawą prawną pytań egzaminacyjnych w latach 2020-21, jak również podkreślenia fragmentów przepisów, stanowiących odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Książka oparta jest o wykaz aktów prawnych na egzamin w 2022 r.

Stan prawny prezentowanych przepisów to 1 marca 2022 roku.

119,00 zł
109,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka „Aplikacja uzupełniająca sędziowska. Skrypt z aktów prawnych na egzamin wstępny 2022” zawiera opracowanie najbardziej istotnych fragmentów ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację sędziowską uzupełniającą w 2022 roku.

Fragmenty aktów prawnych zostały wybrane po szczegółowej analizie pytań występujących na egzaminach w latach 2020-2021. Wybrano te rodzaje przepisów i jednostki systematyzacyjne (działy, rozdziały) z których pytania najczęściej pojawiają się na egzaminach. 

Skrypt ten został przygotowany aby umożliwić kandydatom na aplikację jak najbardziej efektywną powtórkę materiału przed egzaminem. Jest on także bardzo użyteczny dla osób które nie mają wystarczającej ilości czasu na lekturę całych tekstów ustaw.

Publikacja zawiera zaznaczenia fragmentów aktów prawnych, będących podstawą prawną pytań egzaminacyjnych w latach 2020-2021. Książka zawiera także podkreślenia fragmentów przepisów, stanowiących odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Dzięki temu kandydat na aplikację, czytając niniejszą książkę, zapoznaje się jednocześnie z pytaniami egzaminacyjnymi z minionych lat, poznaje ich strukturę i charakter.

Cały zespół redakcyjny życzy zdającym jak najwięcej korzyści z niniejszej publikacji oraz osiągnięcia bardzo dobrego rezultatu na egzaminie.

Książka została przygotowana w oparciu o stan prawny na 1 marca 2022 roku, z uwzględnieniem zmian opublikowanych na 1 marca 2022 r., a wchodzących w życie do 25 maja 2022 r.