.

-10,00 zł

Aplikacja uzupełniająca sędziowska 2022 (testy)

Książka zawiera testy z aktów prawnych zawartych w wykazie na egzamin w 2022 r., zaktualizowane na stan prawny z dnia 1 marca 2022 r. oraz przydatne wskazówki i statystyki.

Publikacja oparta jest o wykaz aktów prawnych na egzamin w 2022 r.

209,00 zł
199,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka „Aplikacja uzupełniająca sędziowska. Zbiór testów na egzamin wstępny 2022” uwzględnia wszystkie akty prawne, zawarte w wykazie z załącznika do Komunikatu nr 9/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 marca 2022 r.

Z każdego aktu prawnego przygotowany został zestaw pytań testowych - łącznie opracowano ponad 8000 pytań. Do każdego pytania podana jest prawidłowa odpowiedź i podstawa prawna. Testy zostały przygotowane w oparciu o stan prawny na 1 marca 2022 r.

Do każdego aktu prawnego zostały przygotowane statystyki prezentujące częstotliwość występowania pytań z danego aktu na egzaminach na aplikację uzupełniającą sędziowską w latach 2020-2021 oraz wskazówki przydatne podczas nauki do egzaminu.

Jeżeli akt prawny uległ zmianom w ciągu ostatniego roku (od 01.01.2021 do 01.03.2022), podana jest także tabela z wykazem tych zmian i wskazaniem zmienionych lub dodanych przepisów. Ponadto, w testach wskazano te pytania, które są oparte na ostatnich nowelizacjach (dopisek „Nowe.”).

Autorem książki jest Wojciech Bednarczyk - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Cały zespół redakcyjny życzy przystępującym do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską owocnej nauki z niniejszej publikacji i zdobycia jak największej ilości punktów.