.

Matura z WOS. Arkusze maturalne (ebook)

Arkusze maturalne z wiedzy o społeczeństwie – 400 zadań zgodnych z kryteriami CKE!

Zbiór „Matura z WOS. Arkusze maturalne” to największy zbiór zadań na rynku: 400 zadań w 16 arkuszach zgodnie z podstawą programową obowiązującą do 2025 r.

Produkt w formie ebooka

1,00 zł
Brutto
Ilość:

Arkusze maturalne z Wiedzy o Społeczeństwie – 400 zadań zgodnych z kryteriami CKE!

Zbiór „Matura z Wiedzy o Społeczeństwie. Arkusze maturalne” to:

- ok. 400 zadań w 16 arkuszach uporządkowanych według działów: społeczeństwo, polityka, prawo i stosunki międzynarodowe;

- analiza i interpretacja materiałów źródłowych – map, schematów, wykresów, zdjęć, tabel, rysunków, aktów prawnych, dokumentów, fragmentów prac naukowych, artykułów i tekstów publicystycznych;

- bogaty materiał  ilustracyjny – liczne źródła graficzne;

- zadania obejmujące wiadomości dotyczące współczesnych problemów społecznych, wyzwań globalnych, życia publicznego Polski, Europy i świata, a także najnowszych wydarzeń – m.in. postępów globalizacji i cyfryzacji, masowych migracji, bieżących konfliktów zbrojnych i pandemii COVID-19;

- wiele nowych źródeł, które dotychczas nie występowały w zadaniach maturalnych – w tym autorskie teksty, diagramy i inne materiały graficzne;

- każde zadanie opatrzone wyczerpującą, dokładną odpowiedzią;

- szczegółowy opis sposobów oceniania arkuszy maturalnych.

Dołożono starań, aby zadania pod względem formalnym maksymalnie przypominały te, które występują w arkuszach CKE. Wszystkie zadania są oryginalne, stworzone od podstaw. Źródła zostały starannie wyselekcjonowane, m.in. spośród materiałów, z których CKE dotychczas nie korzystała. Wiele źródeł opracowano od zera, przygotowując teksty i rysunki specjalnie pod kątem „Matury z WOS”. Dzięki temu zbiór jest odpowiednim narzędziem do ćwiczeń i weryfikacji postępów w nauce, a także doskonałym uzupełnieniem innych publikacji – pozwala sprawdzić umiejętności rozwiązywania zadań w warunkach podobnych do prawdziwego egzaminu maturalnego oraz inspiruje do pogłębiania wiedzy.

Zbiór zawiera zadania obejmujące zdecydowaną większość punktów podstaw programowych do liceum 3- i 4-letniego (poziom rozszerzony).

Liczba stron: 478

Produkt w formie ebooka