.

-10,00 zł

Prawo o adwokaturze - zbiór przepisów (2021)

Książka zawiera ustawy, rozporządzenia, regulaminy i uchwały dotyczące zasad wykonywania zawodu, etyki i samorządu adwokackiego.

Książka jest polecana na egzamin zawodowy dla kandydatów na adwokatów w 2021 r.

Stan prawny: 01.02.2021 r.

45,00 zł
35,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka zawiera następujące akty prawne:

1. Prawo o adwokaturze

2. Kodeks Etyki Adwokackiej

3. Kodeks Etyki Adwokackiej (projekt)

4. Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP

5. Kodeks Etyki Prawników Europejskich

6. Regulamin zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym

7. Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

8. Rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

9. Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

11. Uchwała „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”

12. Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

13. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

14. Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

15. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

16. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru

17. Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

18. Regulamin w sprawie zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich oraz uczestniczenia w dochodzie zespołu

19. Regulamin Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej

Liczba stron: 226