.

-10,00 zł

Ustawa o radcach prawnych - zbiór przepisów (2021)

Książka zawiera ustawy, rozporządzenia, regulaminy i uchwały dotyczące zasad wykonywania zawodu, etyki i samorządu radców prawnych.

Książka jest polecana na egzamin zawodowy dla kandydatów na radców prawnych w 2021 r.

Stan prawny: 01.02.2021 r.

45,00 zł
35,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka zawiera następujące akty prawne:

1. Ustawa o radcach prawnych

2. Kodeks Etyki Radcy Prawnego (2014)

3. Kodeks Etyki Radcy Prawnego (t.j. 2010)

4. Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP

5. Kodeks Etyki Prawników Europejskich

6. Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

7. Rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

8. Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

9. Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego

10. Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

11. Regulamin działalności samorządu radców prawnych

12. Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych

13. Uchwała w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych

14. Regulamin Obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

15. Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych

16. Uchwała w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

17. Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

18. Regulamin prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

19. Uchwała w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

20. Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Liczba stron: 248