.

-10,00 zł

Aplikacja uzupełniająca sędziowska 2021 (testy)

Książka uwzględnia wszystkie akty prawne, które są objęte zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Z każdego aktu prawnego przygotowany został zestaw pytań testowych - łącznie opracowano ponad 8000 pytań. Testy zostały przygotowane w oparciu o stan prawny na 1 marca 2021 r.

159,00 zł
149,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka „Aplikacja uzupełniająca sędziowska. Zbiór testów na egzamin wstępny 2021” jest jedyną pozycją na rynku, która uwzględnia wszystkie akty prawne, zawarte w wykazie z załącznika do Komunikatu nr 6/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 lutego 2021 r., które są objęte zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Z każdego aktu prawnego przygotowany został zestaw pytań testowych - łącznie opracowano ponad 8000 pytań. Do każdego pytania podana jest prawidłowa odpowiedź i podstawa prawna. Testy zostały przygotowane w oparciu o stan prawny na 1 marca 2021 r.

Do każdego aktu prawnego zostały przygotowane statystyki prezentujące częstotliwość występowania pytań z danego aktu na egzaminach na aplikację sędziowską i prokuratorską egzaminach w latach 2009 - 2020 oraz wskazówki przydatne podczas nauki do egzaminu.

Jeżeli akt prawny uległ zmianom w ciągu ostatniego roku (od 01.01.2020 do 01.03.2021), podana jest także tabela z wykazem tych zmian i wskazaniem zmienionych lub dodanych przepisów. Ponadto, w testach wskazano te pytania, które są oparte na ostatnich nowelizacjach (dopisek „Nowe.”).

Na stronie produktu do 5 kwietnia i do 5 maja 2021 r. pojawią się pliki ze zmianami w książce, wynikającymi ze zmian w ustawach odpowiednio w marcu i kwietniu 2021.

Autorem książki jest Wojciech Bednarczyk - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Cały zespół redakcyjny życzy przystępującym do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską owocnej nauki z niniejszej publikacji i zdobycia jak największej ilości punktów.