.

AKTY PRAWNE Z NOTATNIKIEM I KALENDARZEM

45,00 zł

Publikacja „Kodeks cywilny: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks cywilny z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

35,00 zł

Publikacja „Kodeks karny: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks karny z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

45,00 zł

Publikacja „Kodeks spółek handlowych: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks cywilny z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki.

35,00 zł

Publikacja „Konstytucja RP i ustawy towarzyszące: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu Konstytucji RP, ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o Trybunale Stanu z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

35,00 zł

Publikacja „Kodeks pracy: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks pracy z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

35,00 zł

Publikacja „Prawo Unii Europejskiej: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

35,00 zł

Publikacja „Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

45,00 zł

Publikacja „Kodeks postępowania cywilnego: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki. 

45,00 zł

Publikacja „Kodeks postępowania karnego: akt prawny, notatnik, kalendarz” to połączenie tekstu ustawy Kodeks postępowania karnego z notatnikiem i kalendarzem akademickim na rok 2021/2022.

Akt prawny umieszczony został na lewych stronicach książki. Prawe stronice przeznaczone zostały na notatki.